zəydan : is. [zəy və fars. …dan] Lampanınboğazına zəylə yapışdırılan və lampanınodluğu – maşını burulub keçirilən yivli halqa.Lampanın zəydanı qopub.


Bir cevap yazın