zəxm : is. [fars.] klas. Yara. Ey Füzuli,eylədi hər dərdə dərman ol təbib; Bir mənimzəxmimdir ancaq bulmayan mərhəm hənuz.Füzuli. Ümidim var ki, ol həmdəm; Edə zəxmidiləmərhəm. Aşıq Hüseyn. Eşqin ilə cismimyanar, tutuşar; Sanma sinəm zəxm olubanbitişər. Aşıq Gövhər.


Bir cevap yazın