zəxirə : is. [ər.] köhn. Vaxtı çatanda işlənməküçün tədarük edilib anbarda saxlanılanərzaq şeyləri; ümumiyyətlə ərzaq, yeməkşeyləri. Zəxirə işlərimiz də duanızın bərəkətindən,pis deyildir. “Mol. Nəsr.” ..MəlikMüəyyəd artıq Xorasandan qoşun və zəxirəgöndərməkdən boyun qaçırmaqdadır.M.S.Ordubadi.


Bir cevap yazın