zərxaralı : sif. Zərxara, zərxarası olan.Zərxaralı don. – Alagöz geyindiyi zərxaralıpaltarda özünü qaratikan içinə düşmüş kimihiss edərək boğula-boğula soruşdu: – Yənimüsəlman zənəni də şərab içərmi, xanım.S.Rəhimov.


Bir cevap yazın