zəruriyyət : bax zərurət. MuxtarovDadaş pulemyotçu idisə də, axır günlər zəruriyyətüzündən hesablama bölməsinəkomanda edirdi. Ə.Əbülhəsən. ..Daxili birzəruriyyət [Sultanı] başı kəlağayılı qızlardəstəsinə diqqət yetirməyə məcbur edirdi.İ.Hüseynov.


Bir cevap yazın