zərurilik : is.

  • Zəruri olma, vaciblik,lazımlıq, lüzum. Nizam və qaydanın zəruriliyi
  • Labüdlük, məcburilik.

  • Bir cevap yazın