zərli-zibalı : bax zər-zibalı. [Gərayağa:] Niyə [Müqim] öz zərli-zibalı Zərişinlə.. Cavanşirlə Şuşa qalasını su yoluna döndərirsən?S.Rəhimov. Zərli-zibalı bir otaqqayırmışdılar. S.Rəhman.


Bir cevap yazın