zərli :

  • sif. Zərlə bəzəkli, zərlə işlənmiş,üzərinə zər çəkilmiş, zərlə örtülmüş. Zərliparça. Zərli kağız. Zərli cild. – Dağdan gəldikikimiz; Zərli yorğan yükümüz. (Bayatı).Taxçalarda xırda və zərli sandıqlar qoyulub,üstünə örtük çəkilmişdi. M.S.Ordubadi. Sövkəndiüzlərə zərli paqonlar; Şişdi tuluq kimiağ nazik donlar. H.K.Sanılı
  • is. Zərli parça, zərlə işlənmiş parça.

  • Bir cevap yazın