zərinə : is. [fars.] Zərli, qiymətli paltar,qızıl bəzək. ..Xalxallı cariyələr və zərinələrəbürünmüş kənizlər Azərbaycan heyətinə xidmətedirdi. M.S.Ordubadi.


Bir cevap yazın