zərgər : sif. [fars.] Qızıldan, gümüşdənbəzək şeyləri qayıran usta. Zər qədrini zərgərbilər. (Ata. sözü). ..Xədicə beş il əvvəlbəzək şeyləri satan zəngin bir zərgərə ərəgetmişdir.. S.Hüseyn. Bakıda ümumiyyətləpeşəkarlar: xalçaçı, zərgər, papaqçı, saatsaz,minasaz, dəllək, boyaqçı və sairə çox olardı.H.Sarabski.


Bir cevap yazın