zərdüştilik, zərdüştlük : is. QədimAzərbaycan, İran və Orta Asiya xalqlarınındini (zərdüştlüyün ən səciyyəvi xüsusiyyətidünyada iki qüvvənin – xeyir ilə şərin həmişəbir-biri ilə mübarizədə olduğu təsəvvürümdənibarətdir).


Bir cevap yazın