zərdab : is. [fars.]

  • Süd çürüdükdə, qatıqqaldıqda hasil olan sarı, quru, turştəhərmaye, su
  • biol. tib. Laxtalanmış qan və limfanınduru çöküntüsü (təbabətdə dərman və diaqnostikvasitə kimi istifadə olunur). Difteriyayaqarşı zərdab. – Qanın maye zərdab hissəsindəqida maddələri olur ki, bu maddələrqana həzm üzvlərindən keçir və bütün bədənəyayılır. “Zoologiya”
  • Yaradan çıxan çirkli və irinli su.

  • Bir cevap yazın