zərbülməsəl : [ər.] b a x zərbi-məsəl.Hər zərbülməsəlin öz tarixi var; Yersiz sözdeməyib bizim babalar! H.Hüseynzadə.


Bir cevap yazın