zərbi-məsəl : is. [ər.] Məsəl kimi söylənilənməşhur söz, xalq ifadəsi, atalar sözü.[Hacı:] Nə qədər timsal və zərbi-məsəlləreşitsəniz, uşaqlarınıza deyin, dəftərlərinə yazsınlar.Qantəmir. _ Zərbi-məsəl olmaq –dillərdə məsəl kimi işlənmək. Çarın bu mahirrüşvətxoru özünün həyasızlığı ilə Təbriztacirlərinin arasında zərbi-məsəl olmuşdu.M.S.Ordubadi.


Bir cevap yazın