zərbaflı : sif. Zərbafdan biçilmiş, zərbafdantikilmiş; qızıl və ya güləbətinlə işlənmiş,zərlə sırmalı. Tərifli gözəllər gəlhagəloldu; Yaşıllı, zərbaflı, allı sənəm, gəl! XəstəQasım.


Bir cevap yazın