zərbaf : is. [fars.]

  • Bafta, güləbətin,zərli parça toxuyan usta
  • Qızıl və ya güləbətinlə qarışıq parça,habelə bu parçadan tikilmiş paltar. Alaydımyaşmağın, açıb kəmərin; Çıxarıb əynindənzərbafın, zərin. M.P.Vaqif. Böyükxanım başındazərbaf çarşab .. salam verib daxil oldu.M.S.Ordubadi. Belinə yaraşıb zərbafdan kəmər;Çəpkənli, çarqatlı ağbədən gəlir. AşıqAbbas.

  • Bir cevap yazın