zərbəft : klas. bax zərbaf 2-ci mənada.Yeri abı zərbəftdən ki, misl və bərabəribu vaxtadək Lənkəranda görülməmiş ola.M.F.Axundzadə.


Bir cevap yazın