zərbə : is. [ər.]

  • Qolaylayaraq bir şeyləşiddətlə vurma; vuruş. Yumruq zərbəsi. Baltazərbəsi. Zərbə səsi._Zərbə endirmək (çalmaq,vurmaq) – 1) bir şeylə bərk vurmaq.Bizləri osmanlı, alman, rus gətirdi, heyrətə;Zərbə vurdu hər biri mümkün qədər hürriyyətə.Ə.Qəmküsar. Şaxtaçılar çalarkən zərbəsinidağlara; Radiodan yayıldı bu sədauzaqlara. M.Rahim; 2) zərər vermək. [2-cibənna:] Haydı, quzum, kərpic at; Kərpic gətir,az su qat; Gecikmə, gəl, durma, gəl! İşə zərbəvurma, gəl. H.Cavid. Zərbə yemək – vurulmaq,döyülmək, zərbəyə məruz qalmaq.Gəldiyev nagahani zərbə yemiş adam kimisəndirlədi, özünü saxladı. Mir Cəlal. // Bərkdəymə, şiddətlə çarpma. Top gülləsinin zərbəsi.Dalğanın zərbəsi
  • Şiddətli həmlə, ansızın və qəti hücum.Cinahdan vurulan zərbə. Gözlənilməz zərbə.Ansızın zərbələr düşməni sarsıtdı. – Faşistlərzərbəmizə dözməyib geriyə qaçdılar. M.Hüseyn.// məc. Bir şeyin qabağını almaq, birşeyi aradan qaldırmaq üçün görülən qəti tədbir,hərəkət. Müharibə qızışdıranlara qətizərbə vurmaq
  • məc. Ağır mənəvi və ya cismani sarsıntı.Taleyin zərbələri. Oğlunun ölümü onun üçünağır zərbə oldu. Xəstəlik onun səhhətinə ağırzərbə vurdu. – Əgər insan güclü məxluq olsaydı,ən ağır zərbələrə də dözərdi.. M.Hüseyn.◊ Zərbə altına qoymaq – təhlükə qarşısındaqoymaq.

  • Bir cevap yazın