zərərsiz : sif. Zərəri toxunmayan, zərəriolmayan; ziyansız. Zərərsiz dərman. Zərərsizadam. – Şeyx, o bir möhtərəm, zərərsiz adam;Həm müsafir, qəribü aciz adam. H.Cavid.Molla Xəlil axırda bu fikrə gəlmişdi ki, müəllimlədost olsun. Bu vasitə ilə onu özü üçünzərərsiz (z.) bir hala sala bilərdi. S.Hüseyn.


Bir cevap yazın