zəqqumlamaq : f.

  • Zəqqum vermək,zəqqum yedirmək
  • vulq. Yedirmək, doydurmaq (acıqla deyilir)
  • məc. Acılamaq, zəhərləmək.

  • Bir cevap yazın