zənginləşmək : f.

  • Varlanmaq, varlıolmaq, malı, dövləti daha da artmaq
  • məc. Biliyi, məlumatı artmaq; əqlən,mənən daha da inkişaf etmək; kamilləşmək.Şiraslan öz-özünə cavab verdi: “Bəli, insantəbiəti dərk etməklə, onu dəyişdirməklə özü dəzənginləşir”. S.Rəhimov. İnsan mənəvi cəhətcəyalnız o zaman həqiqi mənada zənginləşəbilər ki, onun həyat idealı bütün başqahissləri üzərində hakim olsun. M.Hüseyn.

  • Bir cevap yazın