zənginləşdirmək : f.

  • Zəngin etmək,varlandırmaq. Ölkəni zənginləşdirmək
  • Daha da artırmaq, çoxaltmaq. Öz təcrübəsinizənginləşdirmək. Biliyini zənginləşdirmək.– Ana dilində və farsca yazılmış əsərləriilə Şəhriyar, .. təravətli obraz və ifadəvasitələri ilə zənginləşdirmiş, xüsusən dünyapoeziyasına “Heydərbabaya salam” kimi yüksəkdərəcədə xəlqi və sənətkarlıq baxımındannadir əsərlərdən birini töhfə vermişdir.B.Nəbiyev
  • xüs. Süxurun boşluğunu aradan qaldırmaqla,yaxud ona hər hansı bir maddə daxiletməklə, onun dəyərini, faydalılığını artırmaq.Filizi zənginləşdirmək.

  • Bir cevap yazın