zənginləşdirilmək : məch.

  • Zənginedilmək, daha da varlandırılmaq.2 Artırılmaq, gücləndirilmək.

  • Bir cevap yazın