zəngin : sif.

  • Çoxlu mal-dövləti, sərvəti,maddi vəsaiti olan, çox varlı. Zənginölkə. – Bu kənd böyük, zəngin bir kənd idi.N.Nərimanov. // Eyni mənada adam haqqında.Heç zənn etməm özgənin mali; Bizizəngin qılıb edə ali. M.Ə.Sabir
  • Çox bol, çoxlu, bollu, çox geniş. Zəngindil (söz ehtiyatı və ifadə vasitələri çox bololan inkişaf etmiş dil). Zəngin kitabxana.Zəngin neft yataqları. Əsəri yazmaq üçünzəngin material toplanmışdır. Zəngin imkanlardanistifadə etmək
  • Çox qəşəng, çox gözəl, möhtəşəm, dəbdəbəli,təmtəraqlı, cah-calallı. O yerdə kiquşlar oxur, söylənilən türkülər; Andırır ki,o torpağın zəngin təbiəti var. S.Vurğun.

  • Bir cevap yazın