zəndeyi-zəhlə : zəndeyi-zəhləsi getmək– tamam zəhləsi getmək, acığı gəlmək,görməyə gözü olmamaq. Vəzirin Kəl Həsənnənzəndeyi-zəhləsi gedirdi. (Nağıl); zəndeyizəhləsiniaparmaq – tamam zəhləsini aparmaq,acığını tutdurmaq, hiddətlənməsinə səbəbolmaq.


Bir cevap yazın