zəncirvari : sif. Zəncir kimi; davamlı,sürəkli, silsiləli. Zəncirvari reaksiya. Zəncirvarihörgü.


Bir cevap yazın