zəncirotu : is. bot. Qırıldıqda içərisindənsüd kimi maye ifraz edən qısa gövdəli,uzunsaplaqlı ot bitkisi. Acıqovuq və ya zəncirotucinsinin səbəti silindr şəkilli və yazəngvaridir. Səbətdə çiçəklərin hamısı dilcikşəkillidir, sarı rənglidir. H.Qədirov.


Bir cevap yazın