zəncirli : sif.

  • Zənciri olan. Zəncirlisaatlar, üstü almazlı; Toqqalar altunlu, qumroqotazlı. H.K.Sanılı
  • Zəncirlə bağlanmış, zəncir vurulmuş.Zəncirli it. // Əl-ayağında zəncir olan. Zəncirlidustaq. – Sənin yaratdığın zəncirli qullar;Ağzını bir dəfə açıb gülmədi. S.Vurğun
  • məc. Əl-ayağı bağlı, əsir edilmiş, müti.Zəncirlidir qoca qartal; Qanadları qəfəsdədir.S.Vurğun
  • məc. Dəli. – Ağıllınız kimdir? – Qabaqdagedən zəncirli. (Ata. sözü).

  • Bir cevap yazın