zəncirlənmək : məch.

  • Zəncirlə bağlanmaq,zəncir vurulmaq; bağlanmaq. Darmeydanda aslanın da zəncirlənər əl-ayağı.S.Vurğun. Yatdığı yerdən hürə-hürə sıçrayan,tut ağacı kölgəsində zəncirlənmiş (f.sif.)Alabaşa acıqlanıb, sonra da Şahbəy Sirataqışqırdı.. Ə.Əbülhəsən
  • Zəncir kimi sıralanmaq, düzülmək._ Bir-birinə zəncirlənmək – bir-birinəbağlanmaq, silsilə kimi düzülmək, sıralanmaq.Yolun lap yuxarı səmtlərində isə birbirinəzəncirlənmiş, uca və yaşıl dağlar vardı.S.Rəhimov.

  • Bir cevap yazın