zəncirə : is.

  • Sarı-qızılı rəngində incəhaşiyə. Dona zəncirə qoymaq. – Qırmızı çuxası,yaxa zəncirə; Ətəkləri uzun, sallanıryerə. M.S.Ordubadi
  • Zəncir, silsilə şəklində düzülmüş, zəncirkimi hörülmüş lentdən ibarət paltar bəzəyi,gül-çiçək hörgüsü. // Bu şəkildə ornament,bəzək.

  • Bir cevap yazın