zənbur : is. [ər.] klas. Arı, cır arı. Bağrımşan-şan olur zənbur evi tək; Gözüm ki səngəzən otağa düşər. Q.Zakir. Ələsgər, üsyanınçıxıbdı sandan; Öldürsən zənburu, əl çəkməzşandan. Aşıq Ələsgər.


Bir cevap yazın