zənənə : sif. [fars.] Qadınlara məxsus,qadınlara aid. Zənənə ayaqqabı. – Sarı başmaqzənənə; Gözəl çoxdu, mənə nə? Qoy ilqarqənim olsun; İlk yarından dönənə. (Bayatı).Pəri xanım .. zənənə paltarını geydi. (Nağıl).◊ Zənənə hamam dan. – çox hay-küylüyer.


Bir cevap yazın