zəminə : b a x zəmin 3-cü mənada.[Məsmə:] Məni yuxu aparmırdı. Məruzəmüzərində çıxışda bulunan natiqlərə verəcəyimcavab üçün zəminə düşünürdüm. S.Hüseyn.[S.Vurğun] o zaman yazmış olduğu bir sıraşeirlərində möhkəm bir zəminədə durur.O.Sarıvəlli. _ Zəminə yaratmaq (hazırlamaq,qoymaq) – lazımi şərait yaratmaq,hazırlamaq. Danışıqlar üçün müvafiq zəminəyaratmaq (hazırlamaq). – Biz də bu gecə mühümbir hadisənin zəminəsini qoymalıyıq.M.S.Ordubadi.


Bir cevap yazın