zəmi : is. [fars.] Əkin yeri, tarla. Taxıl zəmisi.– Muğan səhraları bir tamaşadır; Buğdazəmiləri qoşa-qoşadır. S.Vurğun. Göz işlədikcədərya kimi dalğalanan kolxoz zəmiləriartıq buğum bağlayırdı. S.Rəhimov. Səmədsünbüllənməmişdən yanıb qaralmış zəmilərə,uzaqdan görünən kimsəsiz tarlalara baxdıqcaürəyi sıxılırdı. İ.Hüseynov.


Bir cevap yazın