zəmanət : is. [ər.] Zaminlik, zamin olma.[Əbdüləli bəy:] Balaş, sizin təməs-sükün vaxtıdünən qurtarmışdır. Çünki mən zəmanət vermişəm.C.Cabbarlı. _Zəmanət etmək – zaminolmaq. [Vəzir:] Mən də zəmanət edirəm.Ə.Haqverdiyev. // Bir şəxs haqqında verilənyaxşı rəy. Bu zəmanəti kim vermişdi? – Abbaskarandaşla bir əlcə kağıza ərizəsini yazdı,üç nəfərdən zəmanət aldı. Ə.Əbülhəsən.


Bir cevap yazın