ZƏLO

(Lənkəran)
yandırıcı, isti. – Günin lap zəlo vaxdıdu

Bir cevap yazın