zəkavət : [ər.] b a x zəka. Nə əhlimizdəayıqlıq əlaməti görünəydi; Nə bir para oxumuşlardabu zəkavət olaydı! M.Ə.Sabir.İnsanda qabiliyyət də gərək olsun, zəkavətdə gərək olsun, hamı oxuyan alim olmaz.C.Məmmədquluzadə. ..Xəlilin zəkavəti, çapıqlığı,ayıqlığı Ağa Hüseyni təəccübə gətirdi.Ə.Haqverdiyev.


Bir cevap yazın