zəkalı : sif. Zəkası olan, fəhmli, zehinli,ağıllı, fərasətli, istedadlı, zəkası kəskin.Zəkalı qız. – Uşaq zəkalıydı, alnı ay kimi.S.Vurğun. Zəkalı adamdı. Bir dəfə eşitdiyi sözhəmişəlik hafizəsində qalırdı. S.Rəhman.


Bir cevap yazın