zəka : is. [ər.] Bir şeyi tez anlama, tez dərketmə, tez qavrama qabiliyyəti, zehin kəskinliyi;ağıl, fəhm, zehin. [Uluca:] Kimdə var əql,zəka, əzm, hünər; Hər nəhəngi o, məharətləyenər. A.Şaiq. Bəşir məni gördükdə arvadınınoxumağa olan həvəsindən, səyindən, zəkasındansöylərdi… S.S.Axundov. [Məhsəti:]Mənim nəzərimdə Nizamini dağlar qədər əzəmətligöstərən də onun zəkasıdır. M.Hüseyn.


Bir cevap yazın