zəifləşmək : f. Zəiflənmək, getdikcəzəif olmaq. Hükəmanın da iqrarı bunadır ki,başın çanağı nazikləşib kiçildikcə, beyin dəzəifləşməyə və kiçilməyə başlayır. C.Məmmədquluzadə.


Bir cevap yazın