zəifləmək : f.

  • Gücdən düşmək, qüvvətdəndüşmək, əldən düşmək, halsızlaşmaq.Xəstə gündən-günə zəifləyir. – Ustanın azarıgünü-gündən şiddətlənirdi; bədəni zəifləyibgücdən düşürdü. Çəmənzəminli
  • Gücü, təsiri, təsir qüvvəsi, şiddəti, gərginliyivə s. azalmaq. Şaxta zəifləmişdir. İşıqgetdikcə zəifləyir. Külək gah zəifləyir, gahgüclənir. – Samovarın qaynaması zəifləyib,əvvəlki gurultu sakit olmuş, ocağın alovu sönmüşdü.H.Nəzərli. ..Əmiraslan baba Solmazınzəifləyən əlini ovcuna aldı. S.Rəhimov.

  • Bir cevap yazın