zəhmətsiz :

  • sif. Zəhmət tələb etməyən,zəhmət istəməyən, asanlıqla başa gələn.Zəhmətsiz iş
  • zərf Zəhmət çəkmədən, çalışmadan,əmək sərf etmədən. Zəhmətsiz bal yeməzlər.(Ata. sözü). Halal zəhmət ilə qazanılan çit;Zəhmətsiz geyilən şaldan yaxşıdır. AşıqQədir. Qoy uşaq bilsin ki, zəhmətsiz çörəkyoxdur. S.Rəhimov.

  • Bir cevap yazın