zəhmətkeş : [ər. zəhmət və fars. …keş]

  • Bax əməkçi. ..İşçilər xüsusi mülklərinzəhmətkeşlərə təqsim olunmasını tələb edirlər.C.Məmmədquluzadə. [Səfərəli:] Biz deyirikhamı millətlərin zəhmətkeşləri qardaşdırlar.H.Nəzərli
  • B a x zəhmətsevən. O, çox zəhmətkeşadamdır. – Nənəcan ağıllı, işsevən, zəhmətkeş,mehriban, qeyrətli bir arvad idi. N.Nərimanov.Zəhmətkeş və hünərli gəmiçi birikiilin ərzində yaxşıca pul qazanıb, əlavəyeni bir barkaz və iki xırdaca gəmi aldı.S.M.Qənizadə.

  • Bir cevap yazın