ZƏĞƏRƏ

(Lerik)
bax zağara . – Papağın zəğərəsi hələ gedmeyib

Bir cevap yazın