YÜRƏBBƏ

(Ağdam, Qubadlı)
bax yügürəppək . – Həsən yürəbbə gedib onu çağırdı (Ağdam); – Ə, bir yürəbbə qaş, dədəηi bura çağır (Qubadlı)

Bir cevap yazın