YÖŞÜRMAX

(Qax)
bax yaşırmağ . – Me:n anası mennən heş nə yöşürmür; – Əslisini yöşürən bedəsildi

Bir cevap yazın