YÖRGƏK

(Qəbələ)
beşiyə qoyulan ortası deşik xüsusi döşək. – Maral bajı uşağın yatdığını görüb yörgəyi beşiyə qoydu

Bir cevap yazın