YÖNÜBƏRİMƏX’

(Qazax)
sağalmaq üzrə olmaq. – Uşax naçaxdı, indi yönübəriyif

Bir cevap yazın