YONCUMAX

(Ağdam, Borçalı, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qax, Oğuz)
bax yoncımağ . – Çox yoncudu ma:, bir şey çıxmadı (Ağdam); – Qardaşdığı muna çox yoncudu (Füzuli); – Mən heş kimə yoncumamışam (Borçalı); – Ədil kişi mənə yoncuyur (Çənbərək)

Bir cevap yazın