YONCIMAĞ

(Salyan)
yalvarmaq. – Mının ma:liyeti bir şey dögür axı, gedim o:a yoncıyım

Bir cevap yazın